CONTACTE

S.A.”Fabrica de unt din Florești”
Republica Moldova
r-n Florești, s. Vărvăreuca
Codul poștal 5040
Codul fiscal: 1003607011922
TVA: 5900001
BCA “Moldova Agroindbank” SA Fil. Florești
cod bancar 280101780 AGRNMD2X780
Cont de decontare: 2251033012196
IBAN: MD92AG000002251033012196
Tel/fax:
+373 250 2 20 01 / 2 62 54 (secția marketing )
+373 250 2 21 34 / 2 62 55 (contabilitatea)
e-mail: promilk_md@inbox.ru
Director: Pavel Grigoraș